(سرباز گمنام امام زمان (عج http://usoim.mihanblog.com 2019-08-21T18:11:16+01:00 text/html 2014-01-10T19:14:20+01:00 usoim.mihanblog.com سرباز گمنام امام زمان (عج) نهم ربیع الاول، سالروز آغاز امامت مهدی صاحب زمان http://usoim.mihanblog.com/post/17 <div align="center"><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><strong><font color="#008000"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">نهم ربیع الاول، سالروز آغاز امامت مهدی صاحب زمان به کلیه عاشقان و منتظران آن حضرت تبریک و تهنیت باد.</font></font><font color="#008000"><br><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8108291734/1388688379700596_large.jpg" alt="" align="" border="0" height="333" hspace="0" vspace="0" width="434"></font></strong> </span></span></span></span></font><br><br><font color="#CC0000" size="5"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">دعای فرج</font></b></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"></span></span></span></span></font></div><div align="center"><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"> </span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <b><font color="#006400">اِلهی عَظُمَ الْبَلاَّءُ وَبَرِحَ الْخَفاَّءُ وَانْکَشَفَ الْغِطاَّءُ وَانْقَطَعَ الرَّجاَّءُ</font></b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b> </b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <b>خدایا بلاء عظیم گشته و درون آشکار شد و پرده از کارها برداشته شد و امید قطع شد</b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b> </b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <b><font color="#006400">وَضاقَتِ الاْرْضُ وَمُنِعَتِ السَّماَّءُ واَنْتَ الْمُسْتَعانُ وَاِلَیْکَ</font></b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b> </b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <b>و زمین تنگ شد و از ریزش رحمت آسمان جلوگیری شد و تویی یاور و شکوه بسوی تو است</b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b> </b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <b><font color="#006400">الْمُشْتَکی وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِی الشِّدَّهِ وَالرَّخاَّءِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی</font></b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><font color="#006400"> </font></b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <b>و اعتماد و تکیه ما چه در سختی و چه در آسانی بر تو است خدایا درود فرست بر</b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b> </b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <b><font color="#006400">مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ اُولِی الاْمْرِ الَّذینَ فَرَضْتَ عَلَیْنا طاعَتَهُمْ</font></b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b> </b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <b>محمد و آل محمد آن زمامدارانی که پیرویشان را بر ما واجب کردی و بدین سبب مقام</b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b> </b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <b><font color="#006400">وَعَرَّفْتَنا بِذلِکَ مَنْزِلَتَهُمْ فَفَرِّجْ عَنا بِحَقِّهِمْ فَرَجاً عاجِلا قَریباً کَلَمْحِ</font></b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b> </b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <b>و منزلتشان را به ما شناساندی به حق ایشان به ما گشایشی ده فوری و نزدیک مانند</b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b> </b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <b>ا<font color="#006400">لْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ یا مُحَمَّدُ یا عَلِیُّ یا عَلِیُّ یا مُحَمَّدُ اِکْفِیانی</font></b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b> </b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <b>چشم بر هم زدن یا نزدیکتر ای محمد ای علی ای علی ای محمد مرا کفایت کنید</b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b> </b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <b><font color="#006400">فَاِنَّکُما کافِیانِ وَانْصُرانی فَاِنَّکُما ناصِرانِ یا مَوْلانا یا صاحِبَ</font></b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><font color="#006400"> </font></b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <b>که شمایید کفایت کننده ام و مرا یاری کنید که شمایید یاور من ای سرور ما ای صاحب</b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b> </b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <b><font color="#006400">الزَّمانِ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ اَدْرِکْنی اَدْرِکْنی اَدْرِکْنی السّاعَهَ</font></b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><font color="#006400"> </font></b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <b>الزمان فریاد، فریاد، فریاد، دریاب مرا دریاب مرا دریاب مرا همین ساعت</b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b> </b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <b><font color="#006400">السّاعَهَ السّاعَهَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ الْعَجَلَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ بِحَقِّ</font></b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><font color="#006400"> </font></b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <b>همین ساعت هم اکنون زود زود زود ای خدا ای مهربانترین مهربانان به حق</b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b> </b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <b><font color="#006400">مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرینَ</font></b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><b><font color="#006400"> </font></b></font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></span></span></span></span></font><br><font size="2"><span class="SpanDescription"><span style="font-family: Tahoma"><span style=""><span style="font-size: medium"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> <b>محمد و آل پاکیزه اش</b></font></span></span></span></span><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></font></div> text/html 2013-07-10T19:30:00+01:00 usoim.mihanblog.com سرباز گمنام امام زمان (عج) 416185 روز خورشید در ابر http://usoim.mihanblog.com/post/16 <div align="center"><b><font size="2">قصه‌ی چهار صد و شانزده هزار و صد و هشتاد و پنج روز انتظار</font></b><br><br><b><font size="2">قصه‌ی آن ندبه‌هـــا ، آن ضـــجه‌هـــای نــــاب نــــاب</font></b><br><br><br><b><font size="2">قصه‌ی خون جگـر ، درد فــراق مومنیــن و مومنــات</font></b><br><br><b><font size="2">قصه‌ی لایــــق شــدن ، همـراه شـدن تـا پـای جـان</font></b><br><br><br><b><font size="2">قصه‌ی جنـــــس حضـــور در محضر صاحب الـزمـان</font><b><br><br><b><font size="2">هــــم رهــــی و خادمـــی در مکــتب پیغمبـــــــران<br><br></font><b><br><b><font size="2">در رهـــش سوختن و پــــرپـــــر زدن، جــــــان دادن</font></b><br><br><b><font size="2">در رهـــــــــــش کـــــــــــــــل وجــــــــــــودت دادن<br><br></font></b><br><b><font size="2">ای بـــــرادر قـــــــصه غیــــــــــبت دراز شد ، برخیز</font></b><br><br><b><font size="2">شــــــــاید ایـــــــن قــــــــصه تمـــــــــام شد برخیز<br><br></font></b><br><b><font size="2">شـــــــــاید لایـــــــــــق شــــــــــدیم ، منت نهـــــاد</font></b><br><br><b><font size="2">در رهــــــــــش همـــــــــراه شــــــــدیم<font size="1"> </font>، منت نهاد<br><br></font></b><br><b><font size="2">شایـــــــــد ایــــــــن طـــــومار غیــــــبت بسـته شد</font></b><br><br><b><font size="2">فـــــــــــــریاد یا لثـــــــارات‌الحسین پیــــــوسته شد<br><br></font></b><br><b><font size="2">آن زمــــان ی</font></b></b></b></b></b><b><b><b><b><b><font size="2"><b><b><b><b><b><font size="2">ــــــــــ</font></b></b></b></b></b>ار ش</font></b></b></b></b></b><b><b><b><b><b><font size="2"><b><b><b><b><b><font size="2">ــــــ</font></b></b></b></b></b>و هم</font></b></b></b></b></b><b><b><b><b><b><font size="2"><b><b><b><b><b><font size="2">ـــــــــــ</font></b></b></b></b></b>راه </font></b></b></b></b></b><b><b><b><b><b><font size="2">شــ</font></b></b></b></b></b><b><b><b><b><b><font size="2"><b><b><b><b><b><font size="2">ــــ</font></b></b></b></b></b>و </font></b></b></b></b></b><b><b><b><b><br><br><b><font size="2">در صــــــــف ســـربـــــازیــش، عمّــــــــــار شــــــو<br><br></font></b><br><b><font size="2">یــــــــاریـــش کــــــن مـــــومن، تا کـــــــی فــراق؟</font></b><br><br><b><font size="2">اجــر تــــو باشــــــــد نـــــــزد مهدی صاحب زمــــان<br><br><font color="#CC0000">شعراز : </font><font color="#009900">سرباز گمنام امام زمان(عج)<br><br></font></font></b></b></b></b></b><br><div><font class="text2"><font class="text2"><font class="text2"><font class="text2"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b><font color="#CC0000">تقدیم</font> به <font color="#009900"><font color="#000000">ساحت مقدس </font>حضرت مهدی(عج)<font color="#000000">به امید گوشه چشمی</font></font></b></font></font></font><font class="text2"><font class="text2"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b><font color="#009900"><span class="st"><span dir="rtl"></span></span></font></b></font></font></font></font></font></div></div><b><b> </b></b> text/html 2013-06-03T00:19:05+01:00 usoim.mihanblog.com سرباز گمنام امام زمان (عج) در بهار آزادی ، جای امام و شهدا خالی http://usoim.mihanblog.com/post/15 <font class="text2"><div align="center"><img src="http://axgig.com/images/39731836439841438721.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="4"><font class="text2"><font class="text2"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b><font color="#CC0000">تقدیم</font> به روح پر فتوح <font color="#009900">امام خمینی</font></b></font></font></font><font class="text2"><font class="text2"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b><font color="#009900"><span class="st"><span dir="rtl"> رحمة‌الله‌علیه<br></span></span></font></b></font></font></font></div></font> text/html 2013-05-24T17:14:50+01:00 usoim.mihanblog.com سرباز گمنام امام زمان (عج) یادی بر حقیقت http://usoim.mihanblog.com/post/14 <div id="bodyIn_1717918"><div align="center"><b><font size="3">این روزها همــــــــه از انتخابات حرف میزنن</font></b><br><b><font size="3"> و</font></b><br><b><font size="3"> </font></b><font size="3"><b><font size="3">کمـــــــــــــتر </font>کسی پیدا می‌شه که بخــــــــواهد در مـــــورد تو حرف بزنه !</b></font><br><br><font size="3"><font color="#009900"><b> اللهم عجـــــــــــــــل لولیـــــــــــــک الفرجــــــــ</b></font></font><br></div> <font size="3"><font color="#009900"><b><br></b></font></font><div align="center"><img src="http://axgig.com/images/30714749193448488773.jpg" alt=""  ="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div></div> text/html 2013-01-19T22:51:28+01:00 usoim.mihanblog.com سرباز گمنام امام زمان (عج) 9 ربیع الاول ، آغاز امامت پر شکوه امام زمان (عج) ، مبارک باد http://usoim.mihanblog.com/post/11 <div align="justify"><div align="center"><img src="http://usoim.ir/PostImage/usoim.mihanblog.com/img-0001.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="5"></div><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">آقا جان 1174 سال از آغاز امامتت گذشت و تو هنوز ظهور نکردی ؛ تو ظهور نکردی و خورشید باز هم خجالت زده غروب کرد<br>یا صاحب الزمان ، این غیبت به قدری طولانی شد که دیگر عقربه های ساعت شوقی برای تیک تاک کردن ندارند<br>آقا جان زبان از وصف دلتنگیم عاجز است ؛ نگذار بدون دیدن رویت از این دنیا بروم ، مرا لایق بدان و قبل از مرگم ، دیدن رویت را به این سربازت هدیه کن.<br>عزیز دل زهرا ، زمین از نشانه های ظهورت پر شده ولی هنوز خبری از فریاد " أنا بقیه الله " نیست !<br>مهدی جان ، ای حقیقت ایمان ، تو را به آبروی محمد (ص) ، به فرق شکافته علی (ع) ، به پهلوی شکسته مادرت زهرا (س) ، به تنهایی حسن (ع) ، به گلوی بریده حسین (ع) قسم ات می دهیم ظهور کن و شهادت در راهت را نصیبمان کن.<br>ای یگانه منجی عالم بشریت ، از یمین و یسار ، سوفیانی ها ظهور کردند ، دجال ها فتنه گری کردند ، امت جدت در این میان چشمش به ظهور تو خوش است ، امیدشان را نا امید نکن ای بنده ی صالح خدا<br><br></font></b></font><div align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">برای سلامتی و ظهور سرور و مولایمان ، صاحب جان و مالمان ، حضرت مهدی (عج) ، صلوات</font></b></font><br></div><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font><div align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#006600">الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم</font></font></b></font></div></div><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font> text/html 2012-12-30T18:54:58+01:00 usoim.mihanblog.com سرباز گمنام امام زمان (عج) خوشا آنان که با شهادت رفتند... http://usoim.mihanblog.com/post/10 <div align="center"><a href="http://usoim.ir/PostImage/598Nameh.ir/Shahid-daneshjoo.jpg" target="_blank" title="برای دیدن عکس در سایز اصلی بر روی آن کلیک کنید"><img src="http://usoim.ir/PostImage/598Nameh.ir/Shahid-daneshjoo-small.jpg" hspace="0" vspace="4"></a><font class="text2"><font class="text2"><font class="text2"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b><font color="#CC0000">تقدیم</font> به <font color="#CC0000">شهید</font> <font color="#009900">سجاد عباس زاده</font> و <font color="#CC0000">شهید</font> <font color="#009900">آیت دریکوند</font></b></font></font></font></font></div> text/html 2012-11-26T08:39:03+01:00 usoim.mihanblog.com سرباز گمنام امام زمان (عج) پوستر دکتر حسن عباسی http://usoim.mihanblog.com/post/9 <font class="text2"><div align="center"><a href="http://usoim.ir/PostImage/usoim.mihanblog.com/Hassan-Abbasi-Large.jpg" target="_blank" title="برای دیدین عکس در سایز اصلی بر روی آن کلیک کنید"><img src="http://usoim.ir/PostImage/usoim.mihanblog.com/Hassan-Abbasi-Small.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="4"></a><font class="text2"><font class="text2"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b><font color="#CC0000">تقدیم</font> به <font color="#009900" size="5">دکتر حسن عباسی</font><br></b></font></font></font></div></font> text/html 2012-11-21T18:16:27+01:00 usoim.mihanblog.com سرباز گمنام امام زمان (عج) کربلای امروز ، غزه http://usoim.mihanblog.com/post/8 <div align="center"><img src="http://usoim.ir/PostImage/usoim.mihanblog.com/Qaza(00).jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="715" hspace="0" vspace="4" width="676"><font class="text2"><font class="text2"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b><font color="#CC0000">تقدیم</font> به <font color="#009900">برادارن و خواهران دینی<font size="1"> </font>ام</font> در <font color="#CC0000">غزه</font><font color="#009900" size="5"></font></b></font></font></font></div> text/html 2012-11-19T22:15:46+01:00 usoim.mihanblog.com سرباز گمنام امام زمان (عج) تمام روزها عاشورا و تمام سرزمین ها کربلا است http://usoim.mihanblog.com/post/7 <div align="justify"><div align="center"><img src="http://usoim.ir/PostImage/usoim.mihanblog.com/Jenayat-Qaze/Qazze.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="5"></div><font color="#333333" size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">اگر روزی در مکانی به نام <font color="#CC0000">کربلا</font> ، ۶ ماهه ی <font color="#CC0000">حسین</font>(ع) تیری بر گلویش نشست ، امروز در مکانی دیگر به نام <font color="#CC0000">غزه</font> ، ۶ ماهه های زیادی موشک بر روی سرشان می نشیند. چند روزیست که جمله "<font color="#009900">کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا</font>" برایم معنا پیدا کرده؛ با تمام وجود ، <font color="#CC0000">عاشورا</font>یی دیگر را در محرمی دیگر و در مکانی دیگر به نام <font color="#CC0000">غزه</font> احساس می کنم. مردم می گویند اگر ما در <font color="#CC0000">عاشورا</font>ی ۶۶ بودیم جانمان را فدای <font color="#CC0000">حسین </font>بن علی(ع) می کردیم اما همان مردم هنوز درک نکرده اند که کل روزها <font color="#CC0000">عاشورا</font> هست و کل سرزمین ها <font color="#CC0000">کربلا</font>؛ هنوز درک نکرده اند تکرار <font color="#CC0000">عاشورا</font>ی محرم&nbsp; ۶۶ که در<font color="#CC0000"> کربلا</font> رخ داد، امروز ، در محرم ۱۴۳۴ در<font color="#CC0000"> غزه</font> در حال رخ دادن است.<br>افسوس که کل حکمت <font color="#CC0000">عاشورا</font> را در لباس سیاه و سینه و زنجیرزنی خلاصه کردیم؛ افسوس که تصاویر جنایات<font color="#CC0000"> یزیدیان زمان</font> را دیدیم و بمانند <font color="#CC6600">مردم کوفه</font> سکوت اختیار کردیم. ترسم از این است که اگر <font color="#009900">مهدی فاطمه سلام الله علیها</font> ظهور کند، او را به مانند مردم <font color="#CC0000">غزه</font> تنها بگذاریم!<br>وای بر امت مسلمان که ندای "<font color="#009900">هل من ناصر ینصرنی؟</font>" مردم <font color="#CC0000">غزه</font> را نمی شنود؛ شاید مصداق جمله امام <font color="#CC0000">حسین</font>(ع) که خطاب به لشکر ابن سعد فرمود <font color="#CC0000">�</font>فَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُكُمْ مِنَ الْحَرَامِ<font color="#CC0000">�</font> بر سر امت ما آمده!!! نمی دانم فقط طبق فرموده<font color="#009900"> مولایم علی</font><font size="2">(ع)</font> میگویم : اگر مرد مسلمان از غصه بمیرد رواست…<br><br></font></b></font><div align="center"><font color="#009900" size="7"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">أین بقیة الله ؟</font></b></font></div></div> text/html 2012-11-19T16:15:15+01:00 usoim.mihanblog.com سرباز گمنام امام زمان (عج) دوباره دلم هوای جمکرانت را کرده... http://usoim.mihanblog.com/post/6 <div align="center"><img src="http://usoim.ir/PostImage/usoim.mihanblog.com/jamkaran(00).jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="4"><font class="text2"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b><br><font color="#CC0000">تقدیم</font> به <font color="#009900">مولای</font><font size="5"><font color="#009900">م</font> ، صاحب جان و م<font size="5">الم ، آق<font size="5">ا <font color="#009900">امام زمان</font></font></font></font></b><font size="5"><font size="5"><font size="5"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><sup><sub><font color="#009900">(</font>عجل الله تعالی فرجه الشریف)</sub></sup></font></font></font></font><b><font size="5"><font size="5"><font size="5"><br></font></font></font><font color="#009900"></font></b></font></font></div> text/html 2012-11-19T12:52:33+01:00 usoim.mihanblog.com سرباز گمنام امام زمان (عج) نبرد قلب‌ها و ذهن‌ها http://usoim.mihanblog.com/post/5 <div align="center"><img src="http://usoim.ir/PostImage/usoim.mihanblog.com/DrAbbasi-JebheNarm.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="455" hspace="0" vspace="4" width="683"><br><font class="text2"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b><font color="#CC0000">تقدیم</font> به <font color="#009900" size="5">افسران جنگ نرم</font></b></font></font><br></div> text/html 2012-11-19T10:47:52+01:00 usoim.mihanblog.com سرباز گمنام امام زمان (عج) کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا http://usoim.mihanblog.com/post/4 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="7"><font color="#009900">کل یوم</font> <font color="#CC0000">عاشورا</font> و <font color="#009900">کل ارض</font> <font color="#CC0000">کربلا</font></font></b></font><br><br><br><font size="4"><b><font size="4">خوب به تصاویر زیر نگاه کنید</font></b></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><br></b></font><br><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>این است نتیجه سکوت در برابر یهود</b></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b><br></b></font><br><img src="http://usoim.ir/PostImage/usoim.mihanblog.com/Jenayat-Qaze/Qaze%2810%29.jpg"><br><br><img src="http://usoim.ir/PostImage/usoim.mihanblog.com/Jenayat-Qaze/Qaze%2812%29.jpg"><br></div> <div align="center"><br><img src="http://usoim.ir/PostImage/usoim.mihanblog.com/Jenayat-Qaze/Qaze(00).jpg"><br><br><img src="http://usoim.ir/PostImage/usoim.mihanblog.com/Jenayat-Qaze/Qaze(01).jpg"><br><br><img src="http://usoim.ir/PostImage/usoim.mihanblog.com/Jenayat-Qaze/Qaze(02).jpg" height="342" width="509"><br><br><img src="http://usoim.ir/PostImage/usoim.mihanblog.com/Jenayat-Qaze/Qaze(03).jpg"><br><br><img src="http://usoim.ir/PostImage/usoim.mihanblog.com/Jenayat-Qaze/Qaze(04).jpg"><br><br><img src="http://usoim.ir/PostImage/usoim.mihanblog.com/Jenayat-Qaze/Qaze(05).jpg"><br><br><img src="http://usoim.ir/PostImage/usoim.mihanblog.com/Jenayat-Qaze/Qaze(06).jpg"><br><br><img src="http://usoim.ir/PostImage/usoim.mihanblog.com/Jenayat-Qaze/Qaze(07).jpg"><br><br><img src="http://usoim.ir/PostImage/usoim.mihanblog.com/Jenayat-Qaze/Qaze(08).jpg"><br><br><img src="http://usoim.ir/PostImage/usoim.mihanblog.com/Jenayat-Qaze/Qaze(09).jpg"><br><br><img src="http://usoim.ir/PostImage/usoim.mihanblog.com/Jenayat-Qaze/Qaze(11).jpg"><br><br><img src="http://usoim.ir/PostImage/usoim.mihanblog.com/Jenayat-Qaze/Qaze(13).jpg"><br><br></div><br><div align="center"><div align="justify"><font color="#990000" size="3">وَقَضَیْنَا إِلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ فِی الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِی الأَرْضِ مَرَّتَیْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِیرًا <b>﴿۴﴾</b></font><br><br><font size="3">و در كتاب آسمانى[تورات] به فرزندان اسرائیل خبر دادیم كه قطعا دو بار در زمین فساد خواهید كرد و قطعا به سركشى بسیار بزرگى برخواهید خاست.</font><br></div><br></div><div align="left"><font color="#006600" size="3">and we decreed for the children of israel in the book: 'you shall corrupt the land twice, and you shall ascend exceedingly high.<b> </b></font><font color="#006600" size="3"><b>(</b></font><font color="#006600" size="3"><b>(</b></font><font size="3"><font color="#006600"><b><font size="3">4</font></b></font><br></font></div><div align="center"><br><font size="3"><font color="#CC0000" size="3"><font size="3"><font color="#CC0000" size="3">•</font><font color="#000000">•</font><font color="#009900">•</font></font><font size="3"><font size="3"><font color="#CC0000" size="3"><font size="3"><font color="#CC0000" size="3">•</font><font color="#000000">•</font><font color="#009900">•</font></font>•</font><font color="#000000">•</font><font color="#009900">•</font></font></font><font size="3"><font size="3"><font color="#CC0000" size="3">•</font><font color="#000000">•</font><font color="#009900">•</font></font></font>•</font>•<font color="#009900">•</font></font><font size="3"><font size="3"><font color="#CC0000" size="3"><font size="3"><font color="#CC0000" size="3">•</font><font color="#000000">•</font><font color="#009900">•</font></font>•</font>•<font color="#009900">•</font></font></font><font size="3"><font size="3"><font color="#CC0000" size="3">•</font>•<font color="#009900">•</font></font></font><font size="3"><font color="#CC0000" size="3">•</font>•<font color="#009900">•</font></font><font size="3"><font size="3"><font color="#CC0000" size="3"><font size="3"><font color="#CC0000" size="3">•</font><font color="#000000">•</font><font color="#009900">•</font></font>•</font>•<font color="#009900">•</font></font></font><font size="3"><font size="3"><font color="#CC0000" size="3">•</font>•<font color="#009900">•</font></font></font><font size="3"><font color="#CC0000" size="3">•</font>•<font color="#009900">•</font></font><font size="3"><font size="3"><font color="#CC0000" size="3"><font size="3"><font color="#CC0000" size="3">•</font><font color="#000000">•</font><font color="#009900">•</font></font>•</font>•<font color="#009900">•</font></font></font><font size="3"><font size="3"><font color="#CC0000" size="3">•</font>•<font color="#009900">•</font></font></font><font size="3"><font color="#CC0000" size="3">•</font>•<font color="#009900">•</font></font><font size="3"><font size="3"><font color="#CC0000" size="3"><font size="3"><font color="#CC0000" size="3">•</font><font color="#000000">•</font><font color="#009900">•</font></font>•</font>•<font color="#009900">•</font></font></font><font size="3"><font size="3"><font color="#CC0000" size="3">•</font>•<font color="#009900">•</font></font></font><font size="3"><font color="#CC0000" size="3">•</font>•<font color="#009900">•</font></font><font size="3"><font size="3"><font color="#CC0000" size="3"><font size="3"><font color="#CC0000" size="3">•</font><font color="#000000">•</font><font color="#009900">•</font></font>•</font>•<font color="#009900">•</font></font></font><font size="3"><font size="3"><font color="#CC0000" size="3">•</font>•<font color="#009900">•</font></font></font><br><br><div align="justify"><font color="#990000" size="3">فَإِذَا جَاء وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَیْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُوْلِی بَأْسٍ شَدِیدٍ فَجَاسُواْ خِلاَلَ الدِّیَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا <b> ﴿۵﴾</b></font><br><br><font size="3">پس آنگاه كه وعده [تحقق] نخستین آن دو فرا رسد بندگانى از خود را كه سخت نیرومندند بر شما مى‏ گماریم تا میان خانه ‏ها[یتان براى قتل و غارت شما] به جستجو درآیند و این تهدید تحقق‏ یافتنى است.</font><br></div><br><div align="left"><font color="#006600" size="3">and when the promise of the first came, we sent against you our worshipers, those of great might, and they went through the habitations, and the promise was accomplished. <b>(</b></font><font color="#006600" size="3"><b><font size="3"><b>(</b></font>5</b></font><br></div><br><font color="#996633"><b><font size="3">(قرآن کریم - الإسراء) (Quran - ISRA)</font></b></font><br><br></div> text/html 2012-11-18T21:25:49+01:00 usoim.mihanblog.com سرباز گمنام امام زمان (عج) بشنو از نی چون حکایت می کند ، شیعه را در خون روایت می کند http://usoim.mihanblog.com/post/3 <div align="center"><img src="http://usoim.ir/PostImage/Hassan-Abbasi.ir/qaze.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font face="times new roman,times,serif" size="4"><b><font color="#CC0000">ننگ بر ما</font> که در برابر جنایات <font size="4">«</font>یهودیان کثیف<font size="4">»</font> سکوت اختیار می کنیم؛ <font color="#CC0000">ننگ بر ما</font></b></font><br><font size="4"><b><font face="times new roman,times,serif"><font color="#CC0000">انسانیت</font> را چه شده ؟!</font></b></font><br><font size="4"><b><font face="times new roman,times,serif"><font color="#CC0000">شیعه</font> را چه شده ؟!</font></b></font><br><font size="4"><b><font face="times new roman,times,serif">تا کی سکوت؟</font></b></font><br><font size="4"><b><font face="times new roman,times,serif"><font size="4">تا کی <font size="4">بازی<font size="1"> </font>های سی<font size="4">اسی؟</font></font></font></font></b></font><br><font size="4"><b><font face="times new roman,times,serif"><font size="4">تا کی مصلحت؟</font></font></b></font><br><font size="4"><b><font face="times new roman,times,serif">صدای <font color="#CC0000">حکم جهاد</font> چرا به گوشم نمی<font size="1"> </font>رسد؟!</font></b></font><br><font size="4"><b><font face="times new roman,times,serif"><font color="#009900">أین بقیة الله ؟</font></font></b></font></div> text/html 2012-11-17T18:50:59+01:00 usoim.mihanblog.com سرباز گمنام امام زمان (عج) لبیک یا خامنه ای لبیک یا حسین است http://usoim.mihanblog.com/post/2 <div align="center"><img src="http://usoim.ir/PostImage/usoim.mihanblog.com/Imam-Khamenei(00).jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b><font color="#CC0000">تقدیم</font> به همسنگران <font color="#009900">ولای<font size="5">ی</font></font></b></font><br></div> text/html 2012-08-16T17:21:04+01:00 usoim.mihanblog.com سرباز گمنام امام زمان (عج) پرچمت را به دستان من بسپار... http://usoim.mihanblog.com/post/1 <div align="center"><font color="#000000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="6">بسم الله الرحمن الرحیم</font><br></div><font color="#000000"><br></font><div align="justify"><font color="#000000" size="2">وَ ما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فی‏ سَبیلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفینَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ الَّذینَ یَقُولُونَ رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ وَلِیًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصیرا <b><font color="#009900">(نساء - ۷۵)</font></b></font><br></div><font color="#000000" size="2"><br></font><div align="justify"><font color="#000000" size="2">« شما را چه شده است كه در راه خدا به مقاتله برنمی‌خیزید؟ در حالیكه مردان و زنان و كودكان بیچاره و مستضعف صدا می‌زنند: پرودگارا! ما را از این قریه‌ای كه اهلش ظالم است نجات بده! و برایمان از طرف خودت ولیّی قرار بده و برایمان از طرف خودت یاریگری قرار بده »</font><br></div><br><div align="center"><font color="#666666">••••••••••••••••••••••</font><br></div><br><div align="justify"><font size="2">خواهرم پرچمت را به دستان من بسپار؛ مگر برادر مسلمانت مرده است که تو پرچم جهاد بر دست گرفته ای؛ آری خواهرم پرچمت را به دستان من بسپار...</font><br></div><br><div align="center"><img src="http://axgig.com/images/42050518482352645129.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br><div align="justify"><font size="2">پرچمت را به دستان من بسپار تا آن وقت به خون <font color="#006600">"محمد الدُرِّه"</font> و سایر برادران و خواهران <font color="#CC0000">شهید</font> و مظلومم قسم یاد کنم که تا آخرین قطره <font color="#CC0000">خون</font>، تا آنجایی که توان نفس کشیدن دارم، خون صهیونیست ها و یهودی های قاتل را بر زمین بریزم.</font><br></div><font size="2"><br></font><div align="center"><img src="http://axgig.com/images/95741887887178601442.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br><font size="2">آری خواهرم، مگر برادر تو مرده است که تو جلوی این سگ صفتان ایستاده ای؟<br>والله منتظر حکم جهاد هستم؛ تا خون این ضعیف کشان را بریزم؛<br>والله منتظر حکم جهاد هستم؛ تا طعم <font color="#CC0000">مرگ</font> را به وجود دشمنانت بچشانم...<br><br></font><div align="center"><img src="http://axgig.com/images/77366721610644072329.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font size="2"><br>این را بدان تو تنها نیستی و این گوشه دنیا کسی ایستاده و منتظر فرمان جهاد ولی اش است.<br></font><div align="justify"><font size="2">این را بدان روزی پرچم کشورت را بر بام مسجد قبة الصخره و مسجد الاقصی بر می افشانی و آن روز است که با هم فریاد <font color="#339999">" أین بقیة الله "</font> سر می دهیم، فریادی سر می دهیم که گوش آسمان کر شود، فریادی سر می دهیم تا شاید خدا به حق مظلومیت <font color="#006600">محمد<sup>(ص)</sup></font> و <font color="#006600">خاندان مطهرش</font>، <font color="#006600">مهدی موعود</font>، کسی که عدل را بر زمین می گستراند و ظلم را ریشه کن می کند، ظهور کند.</font><br></div><font size="2"><br>آری خواهرم پرچمت را به دستان <font color="#CC0000">سرباز گمنام امام زمان<sup>(عج)</sup></font> بسپار.<br><br></font><div align="center"><img src="http://axgig.com/images/52530805180525127803.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br><div align="left"><b><font size="2">«سرباز گمنام امام زمان عج»</font></b><br></div><br><br><br><b><a href="http://hassan-abbasi.mihanblog.com/post/218" target="_blank" title=""><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" height="17" width="17"></a> <a href="http://hassan-abbasi.mihanblog.com/post/218" target="_blank" title="">وقتی خودمان فقیر داریم،چرا به فلسطین کمک می کنیم؟ + دانلود پاسخ دکتر عباسی</a><br></b>